Informații

Despre participarea la licitatie

a) în cazul persoanelor juridice:

 • ofertă scrisă prin care să se precizeze bunul/ bunurile ofertate și prețul oferit;
 • în copie – certificatul de înregistrare din care să rezulte codul unic de înregistrare și atributul fiscal;
 • în copie – certificatul de înregistrare în scop de T.V.A;
 • împuternicire/delegație pentru reprezentantul persoanei juridice participante la licitație;
 • copie a actelor de identificare ale reprezentanților legali ai persoanei juridice și ale persoanelor împuternicite să participe la licitație;
 • persoana de contact, adresa de e-mail, numărul de fax și adresa completă la care ofertantul poate fi contactat;
 • acordul de acceptare a prevederilor regulamentului de vânzare;
 • dovada plații garanției de participare la licitație, reprezentând 10% din prețul de referință al bunului/ bunurilor ofertate;
 • dovada plații contravalorii Regulamentului de vânzare (copie).

b) în cazul persoanelor fizice:

 • ofertă scrisă prin care să se precizeze bunul/ bunurile ofertate și prețul oferit;
 • copie de pe actul de identitate; procură notarială pentru reprezentantul persoanei fizice, dacă aceasta nu participă personal la licitație;
 • persoana de contact, adresa de e-mail, numărul de fax și adresa completă la care ofertantul poate fi contactat;
  dovada plății garanției de participare la licitație, reprezentând 10% din prețul de referință al bunului/ bunurilor ofertate;
 • acordul de acceptare a prevederilor regulamentului de vânzare;
 • dovada plății contravalorii Regulamentului de vânzare (copie).