Terenuri intravilane SĂBĂRENI-GIURGIU

Prezentare generală

Descriere

FINECO INSOLVENCY SPRL, , în calitate de lichidator judiciar al debitorului GRUPUL INDUSTRIAL GIR S.A., desemnat prin încheierea de ședință din data de 06.06.2018, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 27261/3/2015, scoate la vânzare prin licitație publică activele imobiliare – terenuri situate în Comuna Săbăreni, județul Giurgiu, în suprafață de 13.500 mp din acte (13.298 mp din măsurători), 23.600 mp din acte (23.246 mp din măsurători) și teren în suprafață de 29.100 mp din acte (28.520 mp din măsurători). Conform Certificatelor de Urbanism nr. 285/10.11.2021, 286/10.11.2021 si 287/10.11.2021, emise de Primaria comunei Săbăreni, judetul Giurgiu, terenurile sunt cuprinse în intravilanul com. Săbăreni, Jud Giurgiu, conform PUG aprobat prin HCL Săbăreni, nr. 21/31.07.2019.
Terenurile sunt grevate de sarcini reale – ipotecă în favoarea creditorului Unicredit Tiriac Bank prin Sucursala Nicolae Titulescu și sechestru asigurator asupra imobilului, pana la concurenta sumei de 1.137.500 lei, instituit de catre P.I.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. – STRUCTURA CENTRALĂ.
Prețul de pornire al licitației este următorul:
1) Teren în suprafață de 13.298 mp, număr cadastral 31021, CF 31021 – valoare 231.330 lei, fără TVA,
2) Teren în suprafață de 23.246 mp, număr cadastral 1841, CF 31022- valoare 391.770 lei, fără TVA,
3) Teren în suprafață de 28.520 mp, număr cadastral 31020, CF 31020 – valoare 442.530 lei, fără TVA,
Bunurile imobile se pot vinde individual sau în bloc.

Localizare