Terenuri intravilane SĂBĂRENI-GIURGIU

Prezentare generală

Descriere

FINECO INSOLVENCY SPRL, in calitate de lichidator judiciar al debitorului GRUPUL INDUSTRIAL GIR S.A. – in faliment, vinde prin licitație publica trei loturi de teren, situate în Comuna Sabareni, judetul Giurgiu, dupa cum urmeaza :
Teren in suprafata de 13.500 mp din acte (CF 31021, 13.298 mp din măsurători) – preț 693.990 lei + TVA
Teren in suprafata de 23.600 mp din acte (CF 31022, 23.246 mp din măsurători) – pret 1.175.310 lei + TVA
Teren in suprafata de 29.100 mp din acte (CF 31020, 28.520 mp din măsurători) – pret 1.327.590 lei + TVA.
Terenurile se vand individual.
Conform certificatelor de urbanism emise de Primaria comunei Sabareni in anul 2021, terenurile sunt cuprinse in intravilanul com. Sabareni. Bunurile sunt grevate de sarcini reale – ipoteca in favoarea Unicredit Bank si sechestru asigurator instituit de catre P.I.C.C.J.-D.I.I.C.O.T.
Conform dispozitiilor art. 91 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 Bunurile instrainate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, in exercitiul atributiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobandite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre, de orice fel. Fac exceptie de la acest regim masurile asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse.
Persoanele interesate pot transmite oferte ferme si angajante de cumparare catre lichidatorul judiciar, prin e-mail la adresa office@finecoinsolvency.ro, cu valoarea minim egala cu pretul mentionat mai sus. Ulterior primirii ofertei ferme si angajante de cumparare, lichidatorul judiciar va fixa data si ora sedintei de licitatie, care se va desfasura la sediul lichidatorului din București, str. Lanariei nr. 147, ap. 5-7, sector 4.
Pentru informatii suplimentare va puteți adresa lichidatorului judiciar la nr. de telefon 021.335.03.06, sau prin e-mail la adresa: office@finecoinsolvency.ro.

Localizare