Terenuri intravilane SĂBĂRENI-GIURGIU

Prezentare generală

Descriere

FINECO INSOLVENCY SPRL, , în calitate de lichidator judiciar al debitorului GRUPUL INDUSTRIAL GIR S.A., desemnat prin încheierea de ședință din data de 06.06.2018, pronunțată de Tribunalul București – Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 27261/3/2015, scoate la vânzare prin licitație publică activele imobiliare – terenuri situate în Comuna Săbăreni, județul Giurgiu, în suprafață de 13.500 mp din acte (13.298 mp din măsurători), 23.600 mp din acte (23.246 mp din măsurători) și teren în suprafață de 29.100 mp din acte (28.520 mp din măsurători). Conform Certificatelor de Urbanism nr. 285/10.11.2021, 286/10.11.2021 si 287/10.11.2021, emise de Primaria comunei Săbăreni, judetul Giurgiu, terenurile sunt cuprinse în intravilanul com. Săbăreni, Jud Giurgiu, conform PUG aprobat prin HCL Săbăreni, nr. 21/31.07.2019.
Terenurile sunt grevate de sarcini reale – ipotecă în favoarea creditorului Unicredit Tiriac Bank prin Sucursala Nicolae Titulescu și sechestru asigurator asupra imobilului, pana la concurenta sumei de 1.137.500 lei, instituit de catre P.I.C.C.J.-D.I.I.C.O.T. – STRUCTURA CENTRALĂ.
Prețul de pornire al licitației este următorul:
1) Teren în suprafață de 13.298 mp, număr cadastral 31021, CF 31021 – valoare 578.325 lei, fără TVA,
2) Teren în suprafață de 23.246 mp, număr cadastral 1841, CF 31022- valoare 979.425 lei, fără TVA,
3) Teren în suprafață de 28.520 mp, număr cadastral 31020, CF 31020 – valoare 1.106.325 lei, fără TVA,
Bunurile imobile se pot vinde individual sau în bloc.
Ofertanții care doresc să participe la licitație, trebuie să depună la sediul lichidatorului judiciar FINECO INSOLVENCY SPRL, din București, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, sector 4, (intrare din str. G-ral Candiano Popescu), oferta scrisă împreună cu taxa de participare la licitație în cuantum de 10.000 lei la care se adaugă TVA, respectiv 11.900 lei, inclusiv TVA și dovada achitării garanției de participare la licitație, cel mai târziu până la ora 17.00 a zilei lucrătoare anterioare ținerii ședinței de licitație, cu excepția ofertelor de cumpărare cel puțin egale cu prețul de începere a licitației, care pot fi depuse inclusiv în ziua licitației. Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire a licitației, pentru termenul la care se organizează ședința de licitație, în conformitate cu art. 844 alin. (1) din Cod de procedură civilă.
A doua ședință de licitație se va organiza în data de 02 Februarie 2022, la ora 14:00 la sediul lichidatorului judiciar – FINECO INSOLVENCY SPRL -, din București, str. Lânăriei nr. 147, apart. 5-7, sector 4, (intrare din str. G-ral Candiano Popescu).
Orice persoană interesată poate solicita informații suplimentare de la lichidatorul judiciar la numerele de telefon: 021.335.00.18, 021.335.03.06 sau prin e-mail la adresa office@finecoinsolvency.ro.

Localizare