Teren cu hală Ploiești

Prezentare generală

  • TipBunuri imobile
  • Sold No
  • DebitorLIGHT PROJECT GLOBAL SRL
  • LocalizarePloiesti

Descriere

FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului LIGHT PROJECT GLOBAL SRL- în faliment, desemnat prin sentința civilă nr. 4134 din data de 10.10.2022 pronunțată în dosarul nr. 3859/3/2022 aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civila vinde prin licitație publică cu strigare:

Imobil situat în intravilanul municipiului Ploiești, jud. Prahova și este compus din teren în suprafață de 4.357 mp – din măsurători, 4.000 mp – din acte, din care: 2.678 mp – curți construcții și 1.679 mp – arabil, și din construcția C1 aflată pe teren – cu destinația de hală producție + spațiu administrativ, având suprafața construită la sol de 822 mp., înscris în Cartea Funciară a municipiului Ploiești nr. 124010, conform încheierii nr. 87254/2019 eliberate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova – Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești.
Localizare: Imobilul este situat în partea de Sud a mun. Ploiești, în zona Hipodromului (la limita între cartierul Petrolul și Mimiu). Proprietatea dispune de branșament la rețelele de utilități locale (energie electrică, canalizare, apă curentă, gaze).
Înscrierile se fac cel mai târziu până la ora 17.00 a zilei lucrătoare anterioare ținerii ședinței de licitație.
Prețul de pornire a licitației este: 420.750 euro, fără TVA.

Licitațiile vor fi organizate săptămânal la sediul administratorului judiciar – FINECO INSOLVENCY SPRL, din București, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, sector 4 (intrare din str. G-ral Candiano Popescu) în fiecare zi de marți, la ora 15:00 începând cu data de 07.11.2023.

Pentru mai multe informatii ne puteți contacta la numerele de telefon: 021.335.00.18; 0732123002 sau la adresa de e-mail: office@finecoinsolvency.ro.

Localizare