Complex Agroindustrial SURAKI

Prezentare generală

Descriere

FINECO INSOLVENCY SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SURAKI SRL-în faliment, cu sediul în Răsuceni, Județ Giurgiu, cod de identificare fiscală 14072821, dosar nr. 1065/122/2016 aflat pe rolul Tribunalului Giurgiu, Secția Sindic,

vinde prin licitație publică cu strigare următoarele grupări de active localizate în localitatea Răsuceni, jud. Giurgiu:
– GRUPAREA 1 formată din:
-Abator, suprafața construită 1458 mp, P+etaj parțial (etaj 120 mp), suprafață desfășurată 1.578 mp. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, instalații termice, apa canalizare incalzire(centrala termica cu motorina), instalatie aer comprimat.
-Tăbăcărie, suprafață construită 534 mp, suprafață desfășurată 534 mp, parter. Clădirea este edificata pe fundatii izolate tip blocuri sub stalpi, structura acesteia fiind din grinzi și ferme metalice. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, apa canalizare, incalzire (centrala termica cu motorina), pardoseli prevazute cu canale de colectare a apelor uzate și dirijare către stația de epurare.
-Stație epurare ape uzate , suprafață construită 118 mp, suprafață desfășurată 118 mp, parter. Constructia este edificata pe fundatii simple, structura acesteia fiind din grinzi și ferme metalice. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, apa canalizare, și bazine separate pentru apele din abator, tabacarie.
Incinerator ecologic, suprafață construită 72 mp, suprafață desfășurată 72 mp, parter. Clădirea este compusa din platforma incineratoare, clădire BCA, camera incineratoare, clădire metalica cu tabla cutata. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, apa, canalizare.
-Clădire post transformare, suprafață construită 26 mp, P, suprafață desfășurată 26 mp. Clădirea este edificată pe fundații de beton armat, structura acesteia fiind din zidărie BCA cu samburi din BA. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, termice și de canalizare.
-Platforma betonata, cca 20 cm grosime , suprafață construită 2.547 mp, din care 1.440 mp asfalt.
-Alte elemente de construcții „Tanc combustibil” pentru combustibil centrala termica, îngropat, 5 to. „Tanc combustibil” pentru combustibil incinerator, îngropat, 5 to. „Gard plasa metalica” din plasa metalica, cca 400 ml. „Gard prefabricate” din beton armat, înălțime cca. 2m, lungime cca 200 m .
-Utilaje abatorizare, Utilaje instalatii frig, Utilaje prelucrare carne, Utilaje prelucrare piei, Utilaje tabacarie, Sistem de supraveghere, Linie prototip pentru obținerea uleiurilor de struț, Echipamente transformare grasime de strut in ulei brut
-Teren în suprafață totală de 26.226 mp. Preț de începere licitație 2.217.179,80 lei, exclusiv TVA.

Gruparea 2 formată din:
Fermă de animale, Teren în suprafață de 75648 mp,
-Clădire „Hala struti” (pui 1-31 zile) – suprafață construită 560 mp, P, suprafață desfășurată 560 mp, clădirea este edificată pe o fundatie de tip platforma BA, având o structura de lemn și metal. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, termice (½ din hală – încalzire în podea cu pompă de căldură defectă), precum și canalizare.
Hala struti (tineret 1-2 luni) suprafață construită 942 mp, P, suprafață desfășurată 942 mp, Clădirea este edificată pe o fundatie de tip platforma BA, având o structura de lemn și metal. instalații electrice, termice (aeroterme electrice), precum și canalizare.
-Hala struti (maturi) – suprafață construită 2.626 mp, P, suprafață desfășurată 2.626 mp. Clădirea este edificată pe o fundatie de tip platforma BA, având o structura de lemn și metal. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, termice (aeroterme electrice), precum și canalizare.
-Hala struti zidarie, suprafață construită 1.250 mp, P, suprafață desfășurată 1.250 mp. Construcție edificata pe o fundatie de beton, având o structură de BCA, stâlpi beton. Utilitati: instalații electrice și canalizare.
-Padocuri – suprafata construită 19.847 mp, P, suprafață desfășurată 19.847 mp. Clădirile nu sunt edificate pe o fundatie, au o structura formată din stâlpi metal cu plasă (contur exterior), sârmă la interior.
-Incubație, Cladire incubator (denumita in mod eronat in documentatia cadastrala cladire administrativa) suprafață construită 568 mp, P, suprafață desfășurată 568 mp. Clădirea este edificata pe fundatii de beton armat, având o structură din zidărie BCA cu samburi din BA. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, termice (corpuri radiante din oțel), canalizare și telecomunicații. Teren in suprafata de 7.601 mp.
-Clădiri administrative, Hala utilitati (denumita eronat in documentatia cadastrala statie incubare) – (22-24-23-20-21-25-26-28-29-27-30-33-36-31-32-35-34-37-38-39-54-55-56-57-50-58-59-49-60-48-47-46-61-51-52- 53-67-71-69-72-73-74-81)/4/4-C2, suprafață construită 296 mp, P, suprafață desfășurată 296 mp. Clădire edificată pe o fundație de beton armat, având o structură de zidărie cărămidă cu samburi din beton armat. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, termice (corpuri radiante din oțel), canalizare și telecomunicații. Teren 1829 mp.
-Corp administrativ (denumita eronat in CF corp utilitati), suprafață construită 88 mp, P+1, suprafață desfășurată estimat 160 mp. Clădirea este edificată pe o fundație de beton, având o structură BCA, cu samburi din BA. Clădirea beneficiaza de instalații electrice, termice, canalizare, CT electrică și boiler, telecomunicații, AC Teren 1273 mp.
-Teren în suprafață totală de 86.351 mp. Preț de începere licitație 952.953,40 lei, exclusiv TVA.

– Gruparea 3 formată din:
Bazin de apă, puț de mare adîncime și casa de pompe, suprafața construită 118 mp, teren în suprafață de 2123 mp.
Preț de începere licitație 53.978,75 lei, exclusiv TVA.
Conform hotărârii Adunării creditorilor din data de 25.08.2021, bunurile vor putea fi valorificate pe grupări de active, însă gruparea „Bazin de apă” va rămâne în patrimoniul Suraki SRL până la valorificarea tuturor activelor.

Înscrierea ofertanților se face cel mai târziu până la ora 17.00 a zilei lucrătoare anterioare ținerii ședinței de licitație și este conditionata de achiziționarea Regulamentului de vinzare.

Licitațiile se organizează săptămânal la sediul lichidatorului judiciar – FINECO INSOLVENCY SPRL, din București, str. Lânăriei nr. 147, ap. 5-7, sector 4 (intrare din str. G-ral Candiano Popescu) în fiecare zi de vineri, la ora 12.00, începând cu data de 10.09.2021.
Detalii la tel: 0213350018, 0732123002 sau mail: office@finecoinsolvency.ro

Localizare